discreción

Reserva o cautela para guardar un secreto